'Një tregim prekës' - Sadullah Bajrami (pjesa 1/2)